Brand

Presety pro Lightroom a Camera RAW (2)

Předminulý týden vyšel článek, ve kterém jsme si ukázali, jak začít používat presety v Lightroomu a Camera RAW editoru. Dnes na toto téma navážeme - ukážeme si totiž, jak presety v praxi používat opravdu profesionálně. V dnešním návodu si ukážeme, jak presety správně vytvářet, pojmenovávat a používat. Také se budeme věnovat sdílení a stahování presetů na internetu. Takže pokud chcete začít s presety opravdu na profesionální úrovni, je tento článek právě pro vás.


Presety pro fantastické úpravy během chvilky najdete na www.presety.cz (vřele doporučuji)


 

vpresety0_lightroom.jpg

Já osobně presety používám pravidelně při úpravě svatebních fotografií. Za těch pár let, co s nimi pracuji, jsem dovedl svůj systém téměř k dokonalosti, ačkoliv samozřejmě s novými možnostmi přichází tu a tam nějaká ta změna i v presetech. Předminulý týden jsem vám ukázal, jak presety začít používat. Byl to jen takový malý úvod pro ty, kdo presety ještě neznají. Dnes bych vám chtěl ukázat, jak presety používat na opravdu profesionální úrovni. Ukážeme si, jak presety správně pojmenovávat, jak je řadit do kategorií, jak jejich efekty brát na jedno kliknutí zpět, jak je sdílet a jestli se vyplatí je kupovat / stahovat z internetu.

Následující návod je totožný pro Adobe Lightroom i Adobe Camera RAW modul.

Na co všechno lze použít presety

V předchozím článku o presetech jsme si ukázali, jak si vyrobit preset pro prvotní univerzální úpravu všech fotek (vyšší kontrast, doostření, saturace,...). Jenže to je jen začátek, presety lze použít v mnohem vyšší míře.

Presety se v praxi běžně používají i ve více specifickém smyslu, pro konkrétnější úpravy. Presety lze použít například pro: převod do odstínů šedi, úpravu křivek, barevné tónování, odstranění šumu, přidání šumu, úpravu vinětace, výrobu starého "retro" vzhledu, úpravu jen některých barev, atd. Takže jak vidíte, presety si lze vyrobit na opravdu mnoho úprav, které byste jinak museli pokaždé dělat ručně.

Jak pojmenovávat a kategorizovat presety

Presety je potřeba správně pojmenovávat. A to proto, aby v nich byl pořádek a byly vizuálně dobře čitelné. Není totiž nic horšího, než seznam neuspořádaných presetů, které jsou pojmenované například, preset 1, preset 2, test 123, atd. :)

Pro zachování zdravého rozumu a zrychlení pracovního workflow vřele doporučuji pojmenovávat presety následovně:

  • 015-Název funkce presetu
  • 016-Název funkce dalšího presetu
  • 017-Název funkce třetího presetu

Takže například budete mít presety pojmenované takto:

  • 015-Převod do ČB Auto
  • 016-Převod do ČB zelený filtr
  • 017-Převod do ČB oranžový filtr

Proč do názvu presetů zahrnovat číslování? Proto, že Lightroom i Camera RAW řadí presety prostě abecedně podle jména. Bohužel i přesto, o jak komplexní a výkonné programy se jedná, prostě neumožňují uživateli nastavit, jak se budou presety za sebou řadit. Řazení dle abecedy je výchozí a zároveň jedinou možností. Proto je potřeba do začátku názvu každého presetu přidat číslování a přiřadit presetu číslo podle toho, kde se má zobrazovat.

Tip: Samozřejmě nemusíte presety číslovat přesně za sebou. Klidně můžete číslovat 001, 002, 003 a pak 009. Je to jedno. Cílem je, aby se presety za sebou řadily tak, jak chcete vy a ne vývojáři u Adobe :)

Jak kategorizovat presety

Kromě správného pojmenovávání je více než vhodné presety také kategorizovat. Co to znamená a proč to dělat? Uvažme výše uvedenou situaci, kdy budeme mít presety podobného typu, například převody do odstínů šedi. Takové presety je vhodné nahoře vizuálně oddělit prázdným presetem:

  • 010---PŘEVODY DO ČB

Takže ve výsledku uvidíte v seznamu presetů vizuálně toto:

  • 010---PŘEVODY DO ČB
  • 015-Převod do ČB Auto
  • 016-Převod do ČB zelený filtr
  • 017-Převod do ČB oranžový filtr

Díky tomuto oddělovači budete mít dobrý vizuální přehled a uchováte si pořádek v delším seznamu presetů. Zmíněný oddělovač pak není nic jiného než preset, který je prázdný (neobsahuje žádnou úpravu).

Tip: oddělovač vytvoříte tak, že přidáte nový preset (viz předchozí článek) a poté v nabídce vyberete pouze proces převodu (je to volba někde ke konci). Tato volba je vždy stejná a je potřeba ji vybrat proto, že Lightroom ani Camera RAW vám neumožní uložit preset, který neobsahuje vůbec nic. Proto zvolíte to, co je vždy stejné pro všechny fotky a i když na tento oddělovač kliknete, tak se vůbec nic nestane a ten fotku neovlivní (proces převodu je vždy stejný pro všechny fotky). Oddělovač je tedy sice presetem, ale fotky nijak neovlivní.

Takže v praxi to funguje následovně:

  • 000---ZÁKLADNÍ PRESETY
  • 001-Základní úprava
  • 010---PŘEVODY DO ČB
  • 015-Převod do ČB Auto
  • 016-Převod do ČB zelený filtr
  • 017-Převod do ČB oranžový filtr
  • 020---BAREVNÉ ÚPRAVY
  • 021-Retro úprava oranžová
  • 022-Retro úprava modrá

a tak dále.

Co vše do presetu zahrnout

Nyní již víme, jak presety správně pojmenovávat a jak si v nich zachovat pořádek. Jenže zásadní také je do presetu zahrnout vždy jen to, co má preset vykonávat. A nic jiného.

S presety je to jako s kořením - chceme, aby pozměnilo chuť jídla určitým způsobem a ne jinak. Například víme, co udělá s jídlem sůl nebo pepř nebo například oregano. Každé konkrétní koření ochutí jídlo jedním konkrétním způsobem a ne jinak - například přidáme-li do jídla cukr, tak očekáváme, že bude jen sladší, nic víc. Stejné je to s presety. Každý preset by měl fotku ovlivnit pouze tak, jak má a ne víc. Tak například pokud chceme do fotky přidat vinětaci, tak očekáváme, že preset nazvaný "035-Vinětace plus", do fotky přidá jen vinětaci. A nebude ovlivňovat expozici, šum, barvy a podobně.

Proto v praxi v případě presetů platí následující (a to je opravdu zásadní):

  • Při výrobě presetů do nich vždy zahrnujte pouze tu konkrétní funkci, kterou mají plnit.

Takže například pokud si budete vyrábět preset pro ovlivnění děleného tónování, tak při ukládání presetu zvolte pouze volbu Dělené tónování (Split toning). Nic víc. Rozhodně ne expozici, vyvážení bílé, vinětaci ani nic jiného. Pouze dělené tónování. Díky tomu budete vždy vědět, že takový preset ovlivní pouze to, co má v názvu a ostatní parametry, které jste předtím nastavili, ponechá na pokoji.

Pokud byste tento postup nedodrželi, tak to dopadne tak, nejprve nastavíte jednotlivé parametry a ty si poté jedním kliknutím na špatně vyrobený preset zrušíte. Špatný preset vám je přepíše.

Jak presety skládat jako vrstvy

Správně vyrobené presety se díky výše uvedenému postupu dají ve výsledku skládat na sebe jako vrstvy. Například při úpravě fotky si vyberete níže tučně zvýrazněné presety ze seznamu:

  • 000---ZÁKLADNÍ PRESETY
  • 001-Základní výchozí úprava
  • 010---PŘEVODY DO ČB
  • 015-Převod do ČB Auto
  • 016-Převod do ČB zelený filtr
  • 017-Převod do ČB oranžový filtr
  • 020---BAREVNÉ ÚPRAVY
  • 021-Retro úprava oranžová
  • 022-Retro úprava modrá
  • 023-Zvýšení saturace
  • 024-Snížení saturace
  • 030---VINĚTACE
  • 031-Vinětace malá
  • 034-Vinětace střední
  • 035-Vinětace silná

Ve výsledku budete mít před sebou fotku, která má za sebou nějakou výchozí univerzální úpravu, má oranžový nádech, sníženou sytost barev a přidanou střední míru vinětace. A to vše jen díky tomu, že každý z výše uvedených presetů ovlivní jen jednu věc. Díky tomu můžete presety krásně kombinovat a flexibilně se rozhodovat o výsledném vzhledu fotky.

Samozřejmě platí, že jednotlivé presety se v rámci kategorie budou přepisovat (například si budete vybírat z různých typů vinětace). Nicméně mezi jednotlivými kategoriemi by se presety neměly vůbec přebíjet a tudíž by správně mělo být možné je skládat.

Naprosto špatný přístup je takový, kdy si vyrábíte všemožné kombinace presetů, které vás napadnou. Například

  • 035-Oranžový nádech s mírnou vinětací a sníženou saturací
  • 035-Oranžový nádech s vysokou vinětací a zvýšenou saturací
  • 035-Modrý nádech s mírnou vinětací a sníženou saturací

Takový postup je opravdu cesta do pekla :)  Ve výsledku byste měli sto padesát presetů naprosto zbytečně. Přitom stačí si vyrobit z každé kategorie úprav presetů několik a ty pak libovolně kombinovat.

Jak snadno zrušit efekt presetu

V praxi se velmi hodí mít možnost kdykoliv zrušit efekt daného presetu. V Lightroomu sice je možnost vzít zpět úpravu v historii, ale může to být dost nešikovné. Navíc nelze z historie úprav vyjmout jen jeden konkrétní úkon, který jsme provedli před pěti minutami. No a v Camera RAW pro jistotu žádná historie není. Takže jak na to?

Každá kategorie presetů by měla mít na konci svůj RESET. To znamená, že například pod kategorií presetů pro převod do ČB by měl být  preset nazvaný "019-Převod do ČB RESET".

V praxi by to pak mohlo vypadat nějak následovně:

  • 000---ZÁKLADNÍ PRESETY
  • 001-Základní výchozí úprava
  • 010---PŘEVODY DO ČB
  • 015-Převod do ČB Auto
  • 016-Převod do ČB zelený filtr
  • 017-Převod do ČB oranžový filtr
  • 019---Převod do ČB RESET
  • 020---BAREVNÉ ÚPRAVY
  • 021-Retro úprava oranžová
  • 022-Retro úprava modrá
  • 023-Zvýšení saturace
  • 024-Snížení saturace
  • 029---Barevné úpravy RESET
  • 030---VINĚTACE
  • 031-Vinětace malá
  • 034-Vinětace střední
  • 035-Vinětace silná
  • 039---Vinětace RESET

Všimněte si, že každá skupina presetů má pod sebou svůj RESET. To není nic jiného, než další preset, který má za úkol vynulovat efekt jakéhokoliv presetu v kategorii. Například "019-Převod do ČB RESET" zajistí zrušení převodu do ČB. Takový RESET si tudíž vyrobíme snadno tak, že nastavíme fotku zpět do barev (zrušíme převod do odstínů šedi v nabídce pro úpravu barev) a poté preset uložíme pouze s volbou, která ovlivní převod do ČB. Nebo nastavíme nulovou vinětaci a uložíme preset "Vinětace reset".

Jak sdílet presety, nákup presetů

Presety lze sdílet velmi snadno. Jsou to soubory, které si můžete poslat e-mailem nebo nakopírovat přes flash disk. V případě Camera RAW modulu jsou to .xmp soubory, do kterých se dané presety ukládají. Pokud upravujete fotky v Lightroomu, tak jsou to .lrtemplate soubory. Cestu k nim naleznete takto:

  • V Lightroomu: Edit - Preferences - záložka Presets - Show Lightroom Presets Folder - a poté Lightroom - Develop Presets - User Presets.
  • V Camera RAW obvykle: C: - Users - Jméno - AppData - Roaming - Adobe - CameraRAW - Settings.

Ve výše uvedených umístěních na disku naleznete své vytvořené presety, které ve formě souborů můžete libovolně sdílet.

Samozřejmě je možné využívat naopak i presety ostatních fotografů, ať už formou daru, výměny nebo koupě. Cizí presety jsou vcelku šikovné proto, že se z nich můžete naučit nějaké nové úpravy. Stačí totiž preset aplikovat a podívat se do jednotlivých záložek, jak jsou nastavené jednotlivé parametry. Takto se můžete retrospektivně naučit novým postupům. Ovšem málokdy jsou cizí presety tak dobře udělané, aby zcela vyhovovaly vašim potřebám. Takže ano, má smysl kupovat / stahovat / shánět i cizí presety. Ovšem počítejte s tím, že aby přesně zapadly do vašeho pracovního workflow, tak je stejně budete muset vyselektovat a upravit k obrazu svému.

Shrnutí

Presety jsou velmi mocným nástrojem pro ty, kdo potřebují efektivně upravovat velké množství fotek. Samozřejmě nemá smysl vyrábět dvacet presetů v případě, kdy upravujete pár fotek do měsíce. To by totiž výroba presetů trvala déle, než samotné úpravy. Ovšem pokud často upravujete  velké množství fotek (sport, svatby, portréty, společenské akce, koncerty,...), měly by být presety základní součástí vašeho pracovního workflow. S jejich pomocí můžete ušetřit neuvěřitelné množství času, který můžete věnovat ke studiu, prohlížení své inspirace nebo k samotnému focení.

Štítky: photoshop

Diskuse

camlost

10.6.2014 12:37

Presety na všechno

Nejsem profesionální fotograf, tak je můj pohled možná zjednodušený, ale když vidím svou sadu presetů a představím si, že by byla ještě mnohem rozsáhlejší, tak mi připadá, že je mnohem jednodušší stisknout Ctrl+1 a myší posunout saturaci doprava, než myší lovit někde v seznamu několika desítek až stovek presetů ten správný, který provede totéž. Vrácení změny pomocí Ctrl+Z je, myslím, samozřejmostí. Zajímavá kombinace kláves je Ctrl+/. PS: Píšu o LR.

Tomáš

10.6.2014 13:43

Samozřejmě není cílem mít presety na všechno. Já třeba používám cca 20-30 presetů a bohatě mi vystačí. Obvykle se vyplatí mít presety na nějaký konkrkétní vzhled / úpravu, ne na jednotlivé posuvníky. Samozřejmě nebudu dělat preset na zvýšení saturace, když stačí kliknout na ukazatel a posunout. Typickým příkladem může být korekce vinětace, kdy se toho už nastavuje víc a preset to usnadní. Totéž platí pro převod do ČB, barevné ladění, různé kreativní vzhledy,... Tj. není cílem mít presety na všechno ale pouze na to, co kdo pravidelně používá.

Tomáš

10.6.2014 13:44

A s tou historií to také může být ošidné. Například aplikuji tři různé presety "ve vrstvách" a nakonec zjistím, že ten první mi tam nesedí. A když ho budu chtít vyhodit z historie, zruším i následné úpravy ostatních prsetů, protože proběhly až poté. V takvém případě je reset presetu geniálním řešením.

Jiří Kolena

11.6.2014 09:33

pro camlosta

dík, nikdy mě nenapadlo zmáčknout ctrl + číslo. Není zmařený ten den, kdy se člověk něco nového naučil :D

Martin

11.6.2014 14:38

když už se řeší presety - existuje nějaký preset, který by v rámci lightroomu "přiteplil" snímek? - něco jako je v Photoshopu možnost přidání oranžového filtru. případně, jak v lightroomu udělat "přiteplení" snímku?

M.Cerny

11.6.2014 19:09

Supr clanek. diky za nej. presety pouzivam rad, jenom zatim nemam moc stesti na ty kvalitni. muzu se zeptat jestli nemate najky tip na nejake dobre presety, treba i placene? diky.

Tomáš

11.6.2014 20:40

pro Doom007: ano, a nemusí na to být vyloženě preset. Dá se to udělat děleným tónováním (split toning) ve kterém nastavíte nějaké teplé odstíny (oranžová).

Tomáš

11.6.2014 20:42

Já ty placené právě nepoužívám, takže bohužel zde poradit nemohu :( Nicméně dobré ohlasy jsou na tyto http://www.plattstore.com/category_s/21.htm ale opravdu je nejlepší se lightroom naučit ovládat a pak si z toho co používáte udělat presety.

Martin

12.6.2014 06:56

díky Tome, zkusím se v tom pohrabat. našel jsem i nějaké tutoriály, zatím z toho moudrý nejsem, ale to se poddá :)

Martin

21.6.2014 15:20

Lr umožňuje vybranou skupinu vypnout, je na to takový obdelnicek. Přepsat hodnoty na nula taky není až tak složité :-) Já osobně dělám mraky úprav přes nik soft, obzvláště převody do cb tam maj natolik vymazleny že mě to s Lr nebaví. Kdo zkusil ví o čem mluvím. Hlavní nevýhodou prezentu vidím v tom, že jsou v jistém smyslu moc hrubé. Každá fotka (série) si vesměs zaslouží vlastní citlivý přístup a pokud mám upravovat prezent, už ho nepotrebuji. Ale možná bych jako profesionál mluvil jinak, takhle nemám potřebu zrychlovat si práci :-)

Tomáš

24.2.2016 16:27

Pokud by to někoho zaujalo, tak nabídka dobrých presetů je na www.presety.cz

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Úpravy a tisk

Všechny články kategorie

Jak na tisk obrazů z vlastních fotek - 5 důležitých zásad

Obraz vyrobený z fotky je přitažlivou a stále populárnější formou zobrazování fotografií. I když je dnes většina uložena již…

7.4.2020

Redakce Fotorádce.cz

Zoner Photo studio X vs. Photoshop

Nový Zoner X se přibližuje Photoshopu (vrstvy, masky, způsob úprav). Proto jsem se rozhodl oba programy porovnat.

21.11.2017

Roman

Jak na hromadné úpravy v Photoshopu pomocí dávek

Photoshop bez akcí a dávek by byl asi jako raketoplán bez přídavných motorů. A právě v tomto článku mám pro vás spoustu…

21.11.2016

Tomáš

Jak neztratit hlavu při úpravách fotek

Pokud jste už někdy najednou upravovali větší množství fotek, tak víte, že je to vcelku ošemetná práce. Velmi snadno se vám…

3.6.2016

Tomáš

Editace fotografií - Čištění

Editace fotografií je pro mnoho amatérských fotografů noční můrou. Naučit se správně používat Photoshop, Lightroom nebo jiný…

28.3.2016

Václav

Google uvolnil sadu Nik Collection zdarma

Sada oblíbených nástrojů pro úpravy fotografií Google Nik Collection je od 24.3.2016 zdarma. V článku najdete i krátký návod, jak…

24.3.2016

Martin